วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เรียนวิทยากรคอม ครั้งที่ 8 (ผศ.ถนอมนวล สีหะกุลัง)

ความรู้ที่ได้รับจากเรื่องที่เรียน(ช่วงเช้า)

ช่วงเช้าเรียนเกี่ยวกับการใช้ Photoshop CS3 ในเรื่องต่างๆ

- รู้การทำงานเป็น layer ของ photoshop การ copy Layers ต่างๆและนำภาพมาจัดเรียงตามความเหมาะสม
-ใช้โปรแกรม Photoshop-การตกแต่งสีภาพโดยใช้ Image>Adjuesments>Hue/Saturation เปลี่ยนสีให้ภาพ-เปลี่ยนสีBlackgroung โดยใช้ Gradient ช่วยในการตกแต่งกำหนด ทิศทาง ของสี พื้นหลัง

-ตัดรูปโดยใช้ Lasso Tool ,Polygonal Lasso Tool ,Megnetic Lasso Tool

-Magic Wand Tool ในการตัดภาพ ที่มีพื้นหลังสีเดียว ภาพที่ตัดออกมา จะสวยมาก

-ใช้ Brush ในการตกแต่งภาพ ให้สวยงาม การสร้างBrush Preset/Patternด้วยตัวเอง


-การใส่ขอบให้กับภาพ Image>Canvas Size

ความรู้ที่ได้รับจากเรื่องที่เรียน(ช่วงบ่าย)

ช่วงบ่ายเรียนเกี่ยวกับ power point กับ publisher

-ใช้โปรแกรม PowerPoint โดยสอนให้ตกแต่ง PowerPoint สอนวิธีการโหลด แม่แบบ ที่ใช้ในการนำเสนอของ PowerPoint จากเว็บของ Microsoft Office

-สอนใช้โปรแกรม Microsoft Office Publisher ให้ออกแบบแคตาล็อคของตัวเอง 4 หน้าอาจารย์ให้ทำงานส่งในคาบ

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เรียนวิทยากรคอม ครั้งที่ 7 (อาจารย์ณัฐกร สงคราม)

ความรู้ที่ได้รับจากเรื่องที่เรียน
1.ให้เพื่อนๆที่หาการบ้าน สุ่มเลือกออกไปนำเสนอ โดย ให้เพื่อนๆในห้องหาให้ได้ว่ามาจากเวปไชต์อะไรถ้าใครเจอก่อนจะได้รับคะแนน
2.ลงโปรแกรม(Save Flash v4.1.0023)แล้วสอนวิธีการเซพไฟล์แฟลชมาจากเวปไชต์ต่างๆ
3.สมัครสมาชิกใน http://www.youtube.com/
4.การนำเอาไฟล์วิดีโอ ไปโพสต์ใน Blogger
* สั่งการบ้าน อัพเดพ Blog ในเรื่องที่เรียนมาและถ่ายวิดีโอแนะนำตัวเองแล้วเอาไปลงในwww.youtube.com เพื่อทำอัพลงใน Blogที่ได้ทำครั้งแรก
(หนูอยากเลี้ยงช้าง)

เรียนวิทยากรคอม ครั้งที่ 6 (อาจารย์ณัฐกร สงคราม)

ความรู้ที่ได้รับจากเรื่องที่เรียน
1.สอนเกี่ยวกับการ Search Engin ใน www.Google.co.th โดยใช้คำสั่งต่าง เช่น or and สัญลักษณ์ต่าง + - : "
2.สั่งการบ้านให้ Search พาอะไรที่เกี่ยวข้อง กับ สาขานิเทศศาสตร์มาโดยใช้วิธีต่างๆจากที่ได้เรียนมาโดยต้องให้เพื่อนๆหาเจอยาก
3.สมัคร Gmail blogger เลยได้ Blogger มา (http://chaaimnoi.blogspot.com/) และได้อัพบล็อคเป็นครั้งแรก
(หนูอยากเลี้ยงช้าง)

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เรียนวิทยากรคอม ครั้งที่ 5(อาจารย์ สันธะ อู่อุดมยิ่ง )

ความรู้ที่ได้รับจากเรื่องที่เรียน(ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม)

1.ทราบถึงสัญลักษณ์ต่างๆๆใน flowchart

2.รู้ความหมายของตำว่า Database Softwere คือ(โปรแกรม)เครื่องมือที่มีหน้าที่จัดการข้อมูลเพื่อการค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพโดยการตั้งคำถาม

3.ทราบคำศัพท์ต่างๆเช่น

-DBMS คือ ระบบจัดการฐานข้อมูล

-Schema คือ ลิสของคอร์ลัมที่สนใจในรายชื่อของคอลัมน์

-Byte คือ ช่อง

-Record คือ แถว(หนูอยากเลี้ยงช้าง)

เรียนวิทยากรคอม ครั้งที่ 4(อาจารย์ สันธะ อู่อุดมยิ่ง )

ความรู้ที่ได้รับจากเรื่องที่เรียน(ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม)
1.ความหมายของ คอมพิวเตอร์คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคใช้สำหรับการประมวลผล
2.ความสามารถของคอมพิวเตอร์
- การคำนวณทางคณิตศาสตร์+ - * /
- การเปรียบเทียบ ด้วยเครื่องหมาย มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ต่างๆ
- ทำงานทีละคำสั่ง cpu เป็นหน่วยประมวลผลกลาง
3.ภาษาคอมพิวเตอร์ ชุดของคำสั่ง โปรแกรม ตัวแปรภาษา
-โปรแกรม คือ ลำดับของคำสั่ง (สิ่งที่อยู่ในชุดคำสั่ง)
-ชุดของคำสั่ง คือ กลุ่มของคำสั่งที่ภาษานั้นรู้จัก
4.ทราบแผนผัง Flowchar

เรียนวิทยากรคอม ครั้งที่3 (อาจารย์ กนก เลิศพานิช )

นำเสนองาน PowerPoint ที่สัปดาห์ที่แล้วให้แบ่งกลุ่ม หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคอมพิวเตอร์เร็วขึ้นโดยนำเสนอกลุ่มละ2วิธี และให้เพื่อนๆปฎิบัติตาม
เช่น
1.การลบ %Temp%เข้าไปที่ run พิมพ์ %temp% แล้วลบไฟล์ขยะทิ้ง
2.การ defragmenter ไปที่ start แล้วเลือก All programs ไปที่ Accessories แล้วไปที่ System Tools แล้วเลือก Disk Defragmenter
3.การลบแบบ Shift+Delete-ปรับแต่งทำให้เล่น Internet ได้เร็วขึ้น
4.การใช้ Defrag เพื่อจัดเรียงข้อมูลในฮาสดิสก์ การใช้คำสั่งผ่านทางคอมมานด์
5.การเปิดwindowns ให้เร็วขึ้น start --->runพิมพ์ regedit---> cmd พิมพ์ bootcfg/timeout5

เรียนวิทยากรคอม ครั้งที่2 (อาจารย์ กนก เลิศพานิช )

ความรู้ที่ได้รับจากเรื่องที่เรียน(เทคนิคต่างๆที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์)

1.การเปิด-ปิดเครื่อง โดยใช้เวลาน้อยลงจากปกติ

2.การเปิดอินเตอร์เน็ตให้มีความเร็วเพิ่มขึ้น

3.การlog onให้เร็วกว่าเดิม
4.การ Anti Virus

5.การ startup and recovery

6.การ performance

7.การตั้งค่า windown xp ให้มีประสิทธิถาพมากขึ้นกว่าเดิม รู้ถึงระบปฏิบัติการต่างๆๆ เช่น Windows Linux Mac เป็นต้น เเละวิธีการใช้ซอฟเเวต์เบื้องต้น

8.เรียนเกี่ยวกับซอฟเเวร์ประยุกต์ ทางด้านการใช้งานต่างๆ เช่น photoshop Flash หรือ โปรเเกรม Anti Virus
(หนูอยากเลี้ยงช้าง)


เรียนวิทยากรคอม ครั้งที่1 (ผศ.สุขุมาภรณ์)

*ความรู้ที่ได้จากรับจากเรื่องที่เรียน(ความรู้ทั่วไปเกียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต)*
1.ความหมายของคอมพิวเตอร์ คือ "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่องๆที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์"
2.ประวัติคอมพิวเตอร์ในปี พศ ต่างๆมีความเป็นมาอย่างไร
3.ประวัติคอมพิวเตอร์จำแนกตามยุคของคอมพิวเตอร์
4.ประเภทของคอมพิวเตอร์จำแนกตามลักษณะการใช้งานแบ่งออกเป็น4ประเภท คือ

4.1ซุปเปอร์เมนเฟรม(Supercomputer)
4.2เมนเฟรม (Mainframecomputer)
4.3มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer
4.4ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer/Personal Computer)
5.องค์ประกอบคอมพิวเตอร์มี 3 องค์ประกอบใหญ่ คือ
5.1Hardwere
5.2Softwere
5.3Poplewere
6.การทำงานของคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนต่างๆ
7.ประโยชน์และการทำงานของคอมพิวเตอร์
8.แนวโน้มของคอมพิวเตอร์ในอนาคต(หนูอยากเลี้ยงช้าง)

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552

มาฟังเพลงช้างกัน

(หนูอยากเลี้ยงช้าง)